Elsősegélyhely üzemeltetés

 

Az FC Medical Services vállalja elsősegélynyújtó hely létrehozását, kiépítését és üzemeltetését szakképzett mentőápolóval, mentőtiszttel és a feladat ellátásához szükséges mentéstechnikai eszközökkel.

Megbízóink részére, a szerződés ideje alatt díjmentesen vállaljuk defibrillátor kihelyezését, melynek használatáról az ott dolgozók alkalmazottak is oktatást kapnak, illetve kedvezményes elsősegélyoktatásra is jogosulttá válnak.

Elsősegélynyújtó helyek kialakítása javasolt:

 • sportpályákon, spotcsarnokokban,

 • bevásárlóközpontokban,

 • kalandparkokban

 • szállodában

 • strandokon, fürdőkben

 • gyárakban, üzemekben

 • vegyipari létesítményekben

 • nagyobb telephellyel, nagyobb létszámú munkaerővel rendelkező cégeknek

Szakképzett mentőápolói ügyelet

Közepes szintű sürgősségi ellátásra alkalmas ügyelet.

Személyzete: nagy gyakorlattal rendelkező szakképzett kivonuló mentőápoló

 

Felszerelés:

 • gyalogőrségi mentőtáska

 • félautomata defibrillátor

 • egyéb szükséges mentéstehnikai felszerelés

Mentőtiszti ügyelet

Magas szintű sürgősségi ellátást biztosító ügyelet.
 

Személyzete: tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező mentőtiszt, szükség esetén szakképzett mentőápolói segítséggel


Felszerelése:

 • sürgősségi táska

 • defibrillátor

 • egyéb szükséges mentéstechnikai felszerelés

Strand elsősegélynyújtó hely (78/2008 Korm.rendelet)

12. A fürdési idényben 500 főt elérő vagy meghaladó átlagos napi vendéglétszámot meghaladó fürdőhely üzemeltetője köteles

a) a nyitva tartás időtartama alatt biztosítani:

aa) vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet,

ab) 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet, és legalább egy, mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy olyan orvos jelenlétét, aki az Országos Mentőszolgálat által szervezett oxyologiai tanfolyamot elvégezte, tanfolyamzáró vizsgát tett, és az előírt gyakorlatokat teljesítette;

b) és az ügyeleti helyet feltűnő jelzéssel a fürdőzők tudomására hozni;

c) üzemeltetési naplót vezetni a vendégforgalom napi adatairól, balesetekről, a vízminőséggel összefüggő változásokról és egyéb rendkívüli eseményekről.

13. A 12. pont alatt felsorolt kötelezettségek a fürdési idényre eső munkaszüneti- és ünnepnapokra korlátozva vonatkoznak a fürdőhely üzemeltetőjére, amennyiben a fürdőzők átlagos létszáma az ilyen napokon eléri vagy meghaladja az 1000 főt.